Aby tyto stránky správně fungovali, je potřeba zapnout javascript.

Poustevník

alt_text

Hlavní znaky:

Muž držící v ruce lucernu, která mu svítí na cestu - vnitřní vedení, reflexe, prozření.

Popis:

Hledání pravdy pomocí vnitřních nástrojů, potřeba se vymanit z rutiny, opuštění světského života, vyhledávání klidu. Příslib objevení nových myšlenek, které urychlí duchovní růst po důkladném prozkoumání sebe sama - nalezení dalšího cíle v životě.

Význam:

Inspirace z vnitřních vlastních zdrojů. Individualita. Okolnosti nutící člověka do samoty. Vyjádření pravé povahy.
Tyto stránky vytvořil Blázen a Poustevník, info@e-tarot.eu